Celem gry poker jest uzyskanie kombinacji kart lepszej od przeciwnika. Kombinację tą tworzy 5 kart. Dwie karty gracza, których wartość zna tylko on sam oraz trzy dowolne karty z pięciu, które po kolei odkrywa dealer. Podstawą sukcesu w tej grze jest znajomość wszystkich możliwych kombinacji, ich kolejności i prawdopodobieństwa zyskania.

Poker królewski (Royal Flush)

Poker królewski jest najmocniejszą kombinacją kart w pokerze. Tworzy ją as, król, dama, walet oraz dziesiątka w tym samym kolorze. Prawdopodobieństwo stworzenia kombinacji wynosi 1: 649 739.

Poker (Straight Flush)

Drugą najmocniejszą kombinacją kart jest strit w kolorze. Tworzy ją pięć kolejnych kart w tym samym kolorze. Prawdopodobieństwo zyskania tej kombinacji wynosi 1: 64 973.

Kareta (Four of kind)

Kareta jest trzecią najlepiej ocenianą pokerową kombinacją kart, którą tworzą cztery karty o tej samej wartości. Prawdopodobieństwo utworzenia tej kombinacji wynosi 1 : 4 164.

Ful, full (Full House)

Trójka kart wraz z dwójką kart tworzą kombinację zwaną Full House. Trójka kart decyduje o sile tej kombinacji w przypadku, gdy Full House ma na ręku więcej graczy. Prawdopodobieństwo wynosi 1 : 693

Kolor (Flush)

Jeżeli uda Ci się zebrać 5 kart w tym samym kolorze to masz na ręku Flush. Prawdopodobieństwo zyskania wynosi 1 : 508.

Strit (Straight)

Strit jest kombinacją pięciu kolejnych kart w różnym kolorze. W hierarchii występuje zaraz po kolorze (Flush), a prawdopodobieństwo jego utworzenia to 1 : 254.

Trójka (Three of kind)

Trójka oznacza trzy karty jednakowej wartości. Jeżeli trójkę na ręku ma więcej niż jeden gracz, to o sile kombinacji decyduje wartość kart w trójce. Prawdopodobieństwo 1 : 46.

Dwie pary (Two pairs)

Dwie pary kart jednakowej wartości. Kombinacja ta następuje zaraz po trójce. Dwie pary możesz zyskać z prawdopodobieństwem równym 1 : 20.

Para (Pair)

Jedna para kart tej samej wartości. O sile kombinacji decyduje wartość kart w parze. Parę kart możesz zyskać z prawdopodobieństwem równym 1 : 2.36.

Wyższa karta (Hugh Card)

Jeżeli żaden gracz nie stworzył którejś z wyżej wymienionych kombinacji, o zwycięzcy decyduje najwyższa karta. Prawdopodobieństwo zyskania wyższej karty wynosi 1 : 2.


Udostępnij