W poprzednim artykule wyjaśniliśmy czym jest kurs, overround oraz value betting i jak oszacować, czy kurs ma wartość. Dzisiaj wyjaśnimy więcej i nauczymy się, jak obliczać value, optymalną wartość zakładu oraz czy bardziej opłacalne są zakłady pojedyncze czy kombi.

Szacowanie value

Value to matematyczna opłacalność zakładu w odniesieniu do inwestycji. Aby oszacować value, musimy znać kurs zdarzenia, na które chcemy postawić zakład, oraz rzeczywiste szanse na jego wystąpienie, wynikające z metod opisanych w pierwszym artykule.

Value = (Kurs rynkowy – 1) / ( Rzeczywista szansa – 1) – 1

Tak więc, jeśli rzeczywista szansa wynosi 1,50, a kurs zakładu to 1,60, wartość obliczana jest następująco: ( 1,6-1 ) / ( 1,5-1 ) -1 = 20%

Kryterium Kelly'ego (strategia obliczania optymalnej stawki zakładu)

W celu osiągnięcia wzrostu gracz musi oszacować przybliżony kurs i limit. Zakłady nie bazują na kodeksie honorowym, lecz na błędach. Kryterium Kelly'ego pomaga w tych szacunkach. Zmienna p oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia - odwrotność rzeczywistej szansy (patrz „kursy” w poprzednim artykule).

Kwota zakładu= p – (1 – p) / (kurs – 1)

Wzór pozwala na ustalenie procentowej wartości posiadanej kwoty, którą należy postawić, by osiągnąć optymalny wzrost. Kryterium Kelly'ego uwzględnia rzeczywiste prawdopodobieństwo zdarzenia i odpowiednio do niego dopasowuje kwotę.

Zakłady pojedyncze a zakłady kombi

Zakłady kombi (2 lub więcej zakładów na jednym kuponie) są bardzo popularne pomimo wyższego overround i faktu, że zwykli gracze tracą na nich więcej w ujęciu długoterminowym niż na pojedynczych. Dlaczego?

Szansa na wygraną dwóch lub więcej zdarzeń na jednym kuponie jest zawsze mniejsza niż w zakładach pojedynczych. Na początku jednak nie jest jasne, czy dochód z zakładów kombi przewyższy ten z zakładów pojedynczych. Wszystko zależy od przewagi (kursy zmniejszone o pewien procent w stosunku do kursów uczciwych), którą operator ma nad graczem i wysokości zakładów, na które pozwala.

Jeśli gracz obstawia złe kursy, czyli poza granicą opłacalności (poniżej poziomu Lay na giełdzie Betfair), nie ma znaczenia, czy obstawia zakłady pojedyncze, podwójne czy kombi – w ujęciu długoterminowym zawsze przegra, tracąc jeszcze więcej na zakładach kombi.

Z drugiej strony gracze obstawiający wartościowe kursy przez dłuższy czas wygrają więcej na zakładach kombi niż pojedynczych. Zysk z pojedynczego zakładu jest proporcjonalny do marży i ma liniowo rosnący trend. Zysk z zakładów zawierających 2 zdarzenia na kuponie jest proporcjonalny do jej potęgi.

Zysk dla pojedynczych zakładów value: y = 200x – 100

Zysk dla podwójnych zakładów value: y = 400x2 – 100

Zysk dla potrójnych zakładów value: y = 800x3 – 100

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu, wszyscy gracze powinni przynajmniej częściowo rozumieć czym jest kurs i jak obliczyć procentowe prawdopodobieństwo danego zdarzenia. Powinni również rozumieć takie terminy jak overround czy overbroke, a także wiedzieć jak korzystać z charakteryzujących się wysoką płynnością operatorów gier losowych i giełdy Betfair. Powinni być w stanie samodzielnie oszacować Value oraz wysokość zakładu do obstawienia w celu zmaksymalizowania zysków. Powinni znać także przewagę zakładów kombi w odniesieniu do zakładów pojedynczych.

Udostępnij